AC plus FEP

Elastomermodificeret Asfalt Beton

Asfaltbeton som overfladelag anvendes som standard for veje med lavere trafikvolumen. Disse lag har deres begrænsninger. Den omstændighed, at trafikmængden er stigende år for år fører til den stigende brug af mere modificerede bindemidler i AB blandinger.

AC plus FEP - fleksibel, holdbar, økonomisk, proces pålidelig - modificeret med VIATOP plus FEP er endnu en måde at opnå bedre ydelse af AB overflader giver god skridsikkerhed, forbedret modstand overfor sporkøring og betydelig reduktion af revner.

AC plus FEP

  • Innovativ
  • Økonomisk
  • Miljøvenligt

AC plus FEP - trend setter - bæredygtighed inkluderet.